“Tôi không những chỉ là một người chuộc hòa bình mà còn là một người chuộng hòa bình máu chiến. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì hòa bình... Albert Einstein. “Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng văn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhớ rằng đã là con lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít nhiều lòng ái quốc. Đối với đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ”-Hồ Chí Minh

Wednesday, May 8, 2013

Xây dựng quân chủng hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Tối 7-5, tại đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức lễ Kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7-5-1955/7-5-2013).Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh La Thật, Chuẩn Đô đốc, Chính ủy Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam (HQNDVN) nhấn mạnh: Nhiệm vụ bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc là hết sức nặng nề và vẻ vang, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc; trong đó, HQNDVN là nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân trên biển.

Kỷ niệm 58 năm ngày thành lập quân chủng, cùng với niềm tự hào về những chiến công trong hơn nửa thế kỷ qua, cán bộ, chiến sĩ HQNDVN càng nhận thức sâu sắc hơn trọng trách nặng nề trong giai đoạn mới của cách mạng được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”. Toàn quân chủng tập trung mọi nỗ lực xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tình hữu nghị với các nước láng giềng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo TTXVNCác bài liên quan
No comments:

Post a Comment